Projektová dokumentácia 

 

        

 

 Príloha č. 1 - Výkaz výmer

 

  Príloha č... 1 Výkaz výmer.xls

 

 

Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo

 

  Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo.docx 

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top