Elektronické služby

 

 

 

          

 

 

 


Ako elektronicky komunikovať  - elektronické podania 

Právnické i fyzické osoby môžu elektronicky komunikovať s úradom prostredníctvo ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy):  https://www.slovensko.sk alebo prostredníctvom integrovaného systému, ktorý je však viac bežný u právnických osôb.

Podmienky komunikácie:

  • podmienkou je vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostným  osobným kódom (tzv. BOK kódom), ktorý získate na Oddelení polície - vybavovanie OP. Na rovnakom mieste býva poskytovaná i čítačka kariet inak si ju musíte zakúpiť dodatočne u predajcu.

  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Môžete použiť aj iné bezpečnostné zariadenie s kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token).

        Potrebné inštalácie:

  • Na stránkach ÚPVS www.slovensko.sk si vyhľadajte časť ďalej (Na stiahnutie) a podľa vybraného IS nainštalujete kompletný balík, ktorý obsahuje všetky potrebné inštalácie alebo ich vykonajte jednotlivo:
        1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

  •       - vyberte inštaláciu podľa ponúknutetého typu karty výrobcu
        2. Aplikácia pre eID,
             - po inštalácii sa zvyčajne automaticky zapína pri štarte PC 

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS)
     - D.Suite/eIDAS určený na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Každý občan SR má elektronickú schránku zriadenú automaticky. Pre elektronickú komunikáciu si ju však musí aktivovať sám tak, že po prihlásení sa BOK kódom nájde a  stlačí tlačítko "Aktivovať"

Všetky návody ako sa prihlásiť a elektronicky podpisovať podania sú zverejnené na stránkach ÚPVS i na prehľadných videozáznamoch. Na portáli je tiež uvedené tel. číslo na komunikáciu s pracovníkmi hotline.

 

Poskytovanie informácií - zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

Povinné osoby

(1)

Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

(2)

Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.

(3)

Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2.

(4)

Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

 

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top