Spomíname

 

                                                                  
 
 

                                          Zarok 2015
 

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                9 mužov

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

                           Spomíname

 

                                                             

 

                                        Zarok 2016

 

 

Zomretí : 4 ženy,

                7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

                                  Spomíname

 

                                                       

 

                                Zarok 2017

 

 

Zomretí : 2 ženy, 

                 7 mužov

 

Nech odpočívajú v pokoji

 

 

 

 

                              Spomíname

 

                                                              

 

                                        Zarok 2018

 

 

 

Zomretí : 5 žien, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 
 

                                                                 Spomíname

 
 

                                                            

 

                                                                      Zarok 2019

 

 

Zomretí : 4 ženy, 

                 1 muž

 

Nech odpočívajú v pokoji 

 

 

 

 

                       Spomíname

 
 

                                                            

 

                                           Zarok 2020

 

 

 

Zomretí : 1 žena

                   3 muži 

                

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

 

 

                                        Spomíname

 

                                                                      

 

                                         Zarok 2021

 

 

 

Zomretí 

                

 

Nech odpočívjú v pokoji

 

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top