Kultúra, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, infraštruktúra

 

Charakteristika priemyslu:

 

V obci  Kvašov sa nachádza  pekáreň ktorá vyrába cestoviny. V okruhu  20 km sú veľmi zaujímavé priemyselné odvetvia odvetvia:

-gumárenský priemysel(Púchov)

-sklársky priemysel (Led. Rovne)

-textilný a odevný priemysel(Púchov)

-strojárstvo(Dubnica N/V )

 

Infraštruktúra:

 

Celá obec je plynofikovaná, obyvatelia sú zásobovaní vodou zo skupinových vodovodov alebo vlastných studní. Obec  Kvašov nemá kanalizáciu.

Obcou prechádza cesta 3.triedy do obce Lednica.  V obci Kvašov je dostupná mobilná sieť Orange - ( 2G ) a O2 - (4G) a celé územie obce je vykryté signálom WI-FI internetu.

 

Kultúra

 

V obci Kvašov sa nachádza Dom kultúry, ktorý slúži pre spoločenský a kultúrny život občanov obce. V obci sa je i kaplnka, ktorá je zasvätená SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII, ktorá slúži občanom pre  cirkevný a duchovný  život..

Obec Kvašov má vedenú kroniku obce od roku 2001 kronikárom Pavlom Florišom. Od roku 2010 je kronikárom obce Miroslav Pilný z Lednice. Kronika zachytáva najvýznamnejšie udalosti a aktivity obce. V obci je vedená i pamätná kniha.

 

Vzdelávanie

 

V obci Kvašov je jedno predškolské zariadenie – materská škola, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1979. Materskú školu navštevuje 21 detí. Toto zariadenie má jednu budovu s priľahlým pozemkom, ktorý slúži deťom na oddych a zábavu.

 

Sociálna starostlivosť

 

Sociálna starostlivosť o občanov v dôchodkovom veku, invalidov, imobilných a seniorov, ktorí nemajú zabezpečení starostlivosť rodinnými príslušníkmi je zabezpečená ústavnou starostlivosťou sociálnym zariadením DSS v Lednických Rovniach.

 

 

Vybavenosť obce

 

V obci sa nachádza cintorín a dom smútku. Pri dome kultúry je hasičská zbrojnica a na začiatku obce je futbalové ihrisko.

 

Spoločenské organizácie

 

Dobrovoľný hasičský zbor

TJ Spartak

Stolnotenisový oddiel

Urbárske spoločenstvo

 

Úradná Tabuľa Obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top