Mapový Portál

 TENTO TEXT SA ZOBRAZÍ AK SA IKONA NENAČÍTA

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní

Krok 2:

Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je

lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

 

Obr. č.2: Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta,

stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a

napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.

Obr č. 3 Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu

oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc,

meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

 

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia

kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky.

Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania

podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na

aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze,

adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia

a ortofoto (letecký) snímok obce (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na

používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač,

meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na

kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.

Obr.č.1:Mapový portál po načítaní
Krok 2:
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je
lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

Úradná Tabuľa Obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top