Obec Kvašov - Spádovosť obce

             

 

Matričný úrad:  Lednické Rovne

Daňový úrad: Púchov

Obvodné oddelenie polície: Púchov

Okresný súd: Považská Bystrica

Hasiči: Považská Bystrica

Úrad práce: Považská Bystrica

Vojenská správa: Trenčín

Úradu životného prostredia: Púchov

Úradná Tabuľa Obce

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top