Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva

                      

                                          

 

Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda komisie: Ľubomír Miček

         člen komisie: Ján Burian

                                Róbert Kovaľ

 

 

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda komisie: Tatiana Koudelíková

         člen komisie: Peter Ježo

                                Peter pilný

  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie:  Ľubomír Pilný

         člen komisie: Róbert Kovaľ

                                Peter Pilný

 

§ 15
Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Úradná Tabuľa Obce

 1,    Oznam - voľby do NR...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum...
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top