Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva

 

                       

                                          

 

1,

 

Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda komisie: Ľubomír Miček

         člen komisie: Ján Burian

                                Róbert Kovaľ

 

 

2,

 

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda komisie: Tatiana Koudelíková

         člen komisie: Peter Ježo

                                Peter pilný

  

 

3,

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie:  Ľubomír Pilný

         člen komisie: Róbert Kovaľ

                                Peter Pilný

 

§ 15
Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top