Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

                          na roky 2015 - 2025

 

                                             

1,

Dátum zverejnenia 16.3.2016

PHSR - KVAŠOV. na roky 2015 - 2025

 

 

 

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top