Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

 

 

                          Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

 

 

 

                Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

 

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

 

od 11.8.2020, 13:00 hod.  do odvolania

 

 

 

 Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top