Upovedomenie o začatí správneho konania

 

1,

 Dátum zverejnenia 19.02.2021

1. Upovedomenie o začatí konania.docx Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top