Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

1,

Dátum zverejnenia 07.05.2020

 Usmernenie.pdfÚradná Tabuľa Obce

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top