Výbor a dozorná rada

                          

 

 

Výbor spoločenstva

 

Predseda výboru - Ján Burian

Podpredseda výboru - Milan Pilný

 

Člen výboru - Ľubomír Miček

Člen výboru - Emil Prekop

Člen výboru - Ivan Miček

 

 

Dozorná rada

 

Predseda - Ing. Ladislav Blažej

Člen -  Darina Bátorová

Člen - Miroslav Červený

 

 

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top