Obec Kvašov- Verejné obstarávanie

                          

 

                                          

 

1,

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Kultúrny dom Kvašov

 

Dátum zverejnenia 15.11.2017

 

  Výzva na predkladanie ponúk č.2

 

 2,

     VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Stavebné úpravy materskej školy v Kvašove

 

Dátum zverejnenia 07.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy materskej školy v Kvašove.pdf 

 

3,

Dátum zverejnenia 08.07.2019

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky - Okná pre MŠ Kvašov. 

 

Úradná Tabuľa Obce

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia   Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme ...
Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019.
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva z cintorína sa nesmie dávať na plot v objekte cintorína. Nakopanú hlinu je možné odvážať mimo areál cintorína, prípadne sa obráťte na pána Buriana.  

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top