Zmluvy uzatvorené obcou Kvašov

za rok 2015

                       

                      

1,

Dátum zverejnenia 07.08.2015

Mandátna zmluva 1,

 

Mandátna zmulva 2,

 

2,

Dátum zverejnenia 08.08.2015
Zmluva o manažmente projektu

 

3,

 Dátum zverejnenia 16.7.2015

Zmluva o dielo, Rekonštrukcia Verejného Osvetlenia4,

Dátum zverejnenia 28.7.2015

Zmluva o dielo 1,

 

5,

Dátum zverejnenia 22.03.2015

Zmluva Marius Pedersen č,1

 

6,

Dátum zverejnenia 24.6.2015

Zmluva o zbere a skladovaní

 

7,

Dátum zverejnenia 02.04.2015

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

 

8,

Dátum zverejnenia 04.01.2015

Zmluva o vykonávaní poradenstva

 

9,

Dátum zverejnenia 18.10.2015                      

Dohoda o nahradení záväzku

 

10,

Dátum zverejnenia 03.10.2015

Verejná vyhláška optické siete

 

11,

Dátum zverejnenia 28.10.2015

Zmluva o Dielo 2,

 

12,

Dátum zverejnenia 21.10.2015

Obec Kvašov - Oznámenie zámeru Obce Kvašov o predaji majetku obce 

 

13,

Dátum zverejnenia 30.10.2015

Dokument - Územné Rozhodnutie

 

14,

Dátum zverejnenia 16.12.2015

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prispevku

 

15,

Dátum zverejnenia 16.12.2015

Zmluva o dielo č. 513/1991

 

16,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o založnom práve k pohľadávke k účtu  č. 244945 - 2015

 

17,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o beznom ucte SZRB (dotac ucet)

 

18,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Zmluva o zriad.založ.práva k pohľadávke z účtu SZRB č. 244945 - 2015

 

19,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Úverova zmluva SZRB č. 244945 - 2015

 

20,

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Dohoda vyplňovacom práve k blankozmenke č. 244945 - 2015

 

21,

Dátum zverejnenia 22.12.2015

Dohoda o zriadenie spoloč.škol.obvodu.

 

 

                                                                                                          

Zmluvy uzatvorené obcou Kvašov

za rok 2016

              

 

22,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.18/2015

 

23,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.19/2015.

 

24,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.20/2015.

 

25,

Dátum zverejnenia 20.1.2016

Mandátna Zmluva č.21/2015.

 

26,

Dátum zverejnenia 25.2.2016

Nájomná zmluva - urbár.

 

27,

Dátum zverejnenia 29.2.2016

Zmluva o pôžičke

 

28,

Dátum zverejnenia 23.3.2016

Zmluva o spolupráci

 

29,

Dátum zverejnenia 24.3.2016

Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

 

30,

Dátum zverejnenia 24.3.2016

Zmluva Pedersen - Dodatok č.1 k zmluve č. 550073

 

31,

Dátum zverejnenia 15.6.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1111 zo dňa 16.12.2015

 

32,

Dátum zverejnenia 4.6.2016

Zmluva Allianz

 

33,

Dátum zverejnenia 26.5.2016

Zmluva ENVI-PAK

 

34,

Dátum zverejnenia 15.8.2016

DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU.

1.Dokument

2.Dokument
3.Dkument
4.Dokument

 

35,

Dátum zverejnenia 19.8.2016

Kúpna zmluva č.1

 

36,

Dátum zverejnenia 23.8.2016

Kúpna zmluva č.2

 

37,

Dátum zverejnenia 24.8.2016

Zmluva Marius Pedersen č,2

 

38,

Dátum zverejnenia 24.8.2016

Kúpna zmluva č.3

 

39,

Dátum zverejnenia 07.09.2016

Zmluva o manažmente projektu

 

40,

Dátum zverejnenia 09.09.2016

Kúpna zmluva č.4

 

41,

Dátum zverejnenia 12.09.2016

Kúpna zmluva č.5

 

42,

Dátum zverejnenia 12.09.2016

Kúpna zmluva č.6

 

43,

Dátum zverejnenia 21.09.2016

 

Dodatok č.1, k Úverovej zmluve č.244945-2015

 

44,

Dátum zverejnenia 05.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a skaldovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

 

45,

Dátum zverejnenia 06.10.2016

Kúpna zmluva č.7

 

46,

Dátum zverejnenia 19.10.2016

Zmluva o pripojení

 

47,

Dátum zverejnenia 19.10.2016

Zmluva Metal Servis Recycling

 

48,

Dátum zverejnenia 28.11.2016

zmluva spf

 

49,

Dátum zverejnenia 05.12.2016

Zmluva o audite

 

50,

Dátum zverejnenia 16.12.2016

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov

 

51,

Dátum zverejnenia 21.12.2016

Dodatok č.1

 

52,

Dátum zverejnenia 21.12.2016

Dodatok č.3

 

 

                                                                                                                                

Zmluvy uzatvorené obcou Kvašov

za rok 2017

 

53,

Dátum zverejnenia 25.1.2017

17.1. Zakladateľska zmluva združenia Lednicko-rovňanského regiónu.

 

17.2. Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu.

 

54,

Dátum zverejnenia 27.1.2017

Kúpna zmluva č.8

 

55,

Dátum zverejnenia 02.02.2017

Kúpna Zmluva Volvo V70

 

56,

Dátum zverejnenia 24.02.2017

Kúpna zmluva č.9

 

57,

Dátum zverejnenia 24.02.2017

Kúpna zmluva č.10

 

58,

Dátum zverejnenia 15.03.2017

Darovacia-zmluva.

 

59,

Dátum zverejnenia 16.03.2017

Kúpna zmluva č.11

 

60,

Dátum zverejnenia 22.03.2017

Kúpna zmluva č.12

 

61,

Dátum zverejnenia 28.04.2017

Kúpna zmluva  č.13

 

62,

Dátum zverejnenia 19.05.2017

Kúpna zmluva č.14

 

63,

Dátum zverejnenia 01.06.2017

Zmluva č.147109, o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

 

64,

Dátum zverejnenia 28.06.2017

Stabilita zmluva

 

65,

Dátum zverejnenia 25.08.2017

Zmluva o manažmente projektu

 

66,

Dátum zverejnenia 30.08.2017

Kúpna zmluva č.15

 

67,

Dátum zverejnenia 12.09.2017

Zmluva o poskynutí finančnej dotácie pre Šport a kultúru ( TJ SPARTAK KVAŠOV )

 

68,

Dátum zverejnenia 13.09.2017

Zmluva Marius Pedersen č,3

 

69,

Dátum zverejnenia 21.09.2017

  Zmluva dotacia DHZ

 

70,

Dátum zverejnenia 22.09.2017

 Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. č1  

 

71,

Dátum zverejnenia 22.09.2017

 Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. č2

 

72,

Dátum zverejnenia 18.10.2017

  Zmluva o dielo č.3

 

73,

Dátum zverejnenia 23.10.2017

 Zmluva o Dielo č.4

 

 75,

Dátum zverejnenia 25.10.2017

 Zmluva o poskytovaní služieb

 

76,

Dátum zverejnenia 25.10.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov

 

77,

Dátum zverejnenia 24.11.2017

 Zmluva - Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie.

 

78,

Dátum zverejnenia 27.11.2017

 zmluva audit.

 

79,

Dátum zverejnenia 27.11.2017

  Zmluva o pripojení do distribučnej siete.

 

80,

Dátum zverejnenia 29.11.2017

 Zmluva o dielo KD.

 

81,

Dátum zverejnenia 29.11.2017

 Zmluva o dielo MŠ

 

 

                

                      Zmluvy uzatvorené obcou Kvašov

za rok 2018

 

                                                                            

 

                                                       

 

 

82,

Dátum zverejnenia 10.01.2018

  Spol obecný úrad.

 

83,

Dátum zverejnenia 24.01.2018

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov 

 

84,

Dátum zverejnenia 16.02.2018

 Mandátna zmluva č.2

    Príloha k zmluve.

 

85,

Dátum zverejnenia 09.03.2018

Nájomná zmluva.

 

86,

Dátum zverejnenia 16.03.2018

 O2.zmluva

 

87,

Dátum zverejnenia 22.03.2018

 Zmluva o poskyt. o dotácií Dobrov.požiar.ochr. SR pre DHZ Kvašov

 

Príloha:

Príloha č1-  zmluva o poskyt.dot. z rozp.DHZ.

Príloha č2-  zmluva o poskyt.dot. z rozp.DHZ.pdf1.

 

88,

Dátum zverejnenia 02.05.2018

 Licenčná zmluva.

 

89,

Dátum zverejnenia 04.05.2018

  Zmluva o účte.

 

90,

Dátum zverejnenia 09.05.2018

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácií z rozpočtu obce na plavecký výcvik 3. ročníka ZŠ lednica.

 

91,

Dátum zverejnenia 28.05.2018

 Zmluva o dielo č. 1-2018

 

92,

Dátum zverejnenia 08.06.2018

 zmluva o vykonání zberu

 

93,

Dátum zverejnenia 19.07.2018

 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

 

94,

Dátum zverejnenia 07.08.2018

 Zmluva POD.

 

95,

Dátum zverejnenia 10.09.2018

 Zmluva GDPR.

 

96,

Dátum zverejnenia 15.10.2018

 Zmluva o rekonstr. MR.

 

97,

Dátum zverejnenia 17.10.2018

 Zmluva o dielo č.03-2018-Kvašov.

 

98,

Dátum zverejnenia 05.11.2018

 zmluva o NFP Rekonštr.PZ.

 

99,

Dátum zverejnenia 13.11.2018

 Zmluva o NFP TJ Spartak.

 

100,

Dátum zverejnenia 14.11.2018

 Zmluva o výpožičke.

 

101,

Dátum zverejnenia 19.11.2018

 zmluva o dotacie pre STO 

 

102,

Dátum zverejnenia 07.12.2018

 zmluva audit-1 str.

 

103,

Dátum zverejnenia 07.12.2018

 zmluva audit - 2 str.

 

 

 

 

 

 

                Zmluvy uzatvorené obcou Kvašov

                                   za rok 2019

 

 

                              

 

                                                       

 

 

 

104,

Dátum zverejnenia 23.01.2019

 Zmluva o poskytovaní služieb č.SKP19-01-103.

 

105,

Dátum zverejnenia 15.02.2019

 Zmluva Progrant č.1.

 

106,

Dátum zverejnenia 05.03.2019

 Zmluva Karácsonyiová.

 

107,

Dátum zverejnenia 05.03.2019

 Zmluva Pilná.

 

108,

Dátum zverejnenia 06.03.2019

 Kúpna zmluva Pánová Berta.

 

109,

Dátum zverejnenia 29.03.2019

 Zmluva Manažmente Projektu - Profit.

 

 

110,

Dátum zverejnenia 10.04.2019

 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.

 

111,

Dátum zverejnenia 24.04.2019

 Kúpna zmluva č.16.

 

112,

Dátum zverejnenia 10.05.2019

 zmluva Tendernet.

 

112,

Dátum zverejnenia 03.06.2019

 Zmluva DPO.

 

113,

Dátum zverejnenia 11.06.2019

 Zmluva odielo vykurovanie KD.

 

114,

Dátum zverejnenia 28.06.2019

 Zmluva NFP Stav.úr.DK Kvašov.

 

115,

Dátum zverejnenia 03.07.2019

 Zmluva o účte....

 

116,

Dátum zverejnenia 26.07.2019

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvašov na rok 2019 č.1.

 

117,

Dátum zverejnenia 13.08.2019

 Zmluva Progrant č.2..

 

118,

Dátum zverejnenia 14.08.2019

 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvašov na rok 2019 č.2.

 

119,

Dátum zverejnenia 23.08.2019

 Zmluva Envirofond.

 

120,

Dátum zverejnenia 23.08.2019

 Zmluva o výpožičke hasičské vozidlo.

 

121,

Dátum zverejnenia 16.09.2019

 Zmluva urbár.

 

122,

Dátum zverejnenia 20.09.2019

 Zmluva WIFI.

 

 

 

 

 

 

Úradná Tabuľa Obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top